Allmänna villkor

Beställaren får ej upplåta eller vidaresälja rätten till bild till tredje part utan att överenskommelse om detta träffats med Olsson Photo.

Upphovsmannens namn (Olsson Photo) skall alltid anges vid publicering.

Bilderna finns tillgängliga för nedladdning i sju dagar efter köp.

Användningsrätten för kommersiellt bruk för bilder köpta på OlssonPhoto.com gäller ett år från och med köpedatum.